MET 3 BOUWSTENEN NAAR FLEXIBEL ONDERWIJS

Studenten zijn veelal flexibel ingesteld.
Of dat nou gaat om hobby’s, sociale contacten, opleiding, werk
of andere verplichtingen.

Veel hiervan kunnen zij naar eigen
individuele behoefte inrichten.
In het volgen van (regulier)
onderwijs wordt dat ineens lastig
Stacks Image 438

STEL JE EENS VOOR…

Dat een student met een onderwijsvraag onderwijs kan volgen dat
past in zijn drukke bestaan,
een student die zelf zijn vakken kiest,
zelf zijn rooster kan samenstellen
en op zijn eigen tempo een vorm van onderwijs volgt.

Dat een student op deze wijze gedeeltelijk- of volledig een persoonlijk rooster samenstelt op basis van zijn kwalificatiedossiers en onderliggende werkprocessen….


VAN KLASSIKAAL NAAR PERSOONLIJK ONDERWIJS
DAT ROEPT VRAGEN OP!


Hoe implementeer je het proces en de daarbij behorende producten?
Hoe implementeer je persoonlijk onderwijs bij een (nieuw) team?
Hoe organiseer je het geheel en houd je het beheersbaar?
Hoe ga je van klassikaal naar persoonlijk onderwijs?
Stacks Image 251
MBO FLEX, ZO DOEN WE DAT

Met Behulp van MBO-FLEX bestaat de implementatie van persoonlijk onderwijs uit
3 Bouwstenen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

FLEX BOUWSTEEN 1: Ontwikkeld vier fasen plan voor implementatie persoonlijk onderwijs

FLEX BOUWSTEEN 2: Begeleidingstraject op maat voor begeleiding en coaching van teams in dit traject

FLEX BOUWSTEEN 3: Ontwikkelde FLEX software voor het organiseren persoonlijk onderwijs

FLEX BOUWSTEEN 1


4 FASEN PLAN


In 4 fasen die beginnen vanuit visie, onderwijsinhoud, naar het steeds concreter inrichten van onderwijs en het begeleiden van studenten.

Teams hebben meestal wel beeld van hun huidige onderwijs en ook hoe zij het geheel graag in de toekomst willen zien. In ons 4 fasen model besteden we hier aandacht aan en gebruiken we reeds ontwikkeld materiaal om hierop verder te bouwen.

De 4 fasen geven dus een goed beeld van de huidige onderwijssituatie en helpen met het vormgeven van de toekomst van een team.
Stacks Image 153
Stacks Image 156

FLEX BOUWSTEEN 2

BEGELEIDINGSTRAJECT OP MAAT


Aan de hand van het 4 fasenmodel
begeleiden we teams zowel procesmatig als tijdens de implementatie van persoonlijk onderwijs. De vraag en behoefte van een team bepalen welke ervaringsdeskundigen worden ingezet om een team effectief en vanuit een coachende houding te begeleiden.

Binnen een jaar is het team in staat om zelfstandig de eerste stappen te maken naar persoonlijk onderwijs.

PERSOONLIJK EN FLEXIBEL ONDERWIJS MET MBO-FLEX

Je kunt als organisatie of team ervoor kiezen:


Gedeeltelijk, opbouwend of volledig het onderwijs flexibel in te richten;
Team, eenheids- of organisatie-breed onderwijs flexibel in te richten;
Denk bijvoorbeeld aan enkel de
keuzedelen in uw organisatie

FLEX BOUWSTEEN 3


ONLINE FLEX SOFTWARE

Zodra je het aanbod hebt omgezet in persoonlijk onderwijs op basis van modulen, is het tijd om dit in de praktijk te brengen. Voor die uitvoering hebben we software op maat ontwikkeld op basis van ervaringen en do’s en dont’s van 24 onderwijsteams.

Binnen het onderwijs werken we met allerlei systemen die zich bezighouden met voortgang, borging, registratie, administratie, inhoud en communicatie.
Hoe je als team modulair en persoonlijk onderwijs gaat organiseren en ondersteunen en met name beheersbaar houdt, is vaak geen onderdeel van de huidige systemen en daardoor lastig uitvoerbaar.

De door ons ontwikkelde software is zo ontworpen dat het zich aan aan de behoefte die uit het 4 fasen model per team is ontstaan.

Niet de software is dus bepalend voor het invoeren van modulair onderwijs maar de werkwijze van het team. Oh ja, wist je dat onze software direct samenwerkt met bijvoorbeeld uw presentie-systeem? Is dat ook gelijk geregeld.